Promocije

 

Srijeda 4. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Kultura zločina i zločin kulture: Iza sedam logora, promocija

(sudjeluju: Viktor Ivančić, Nataša Govedarica, Andrej Nikolaidis)
 

Ostave li se po strani dim tamjana, srcedrapateljno cviljenje crkvenih orgulja i pompoznost obrednih inscenacija, sveto ime nacionalne kulture što se koči na zastavama samo je jedna od moćnijih ideoloških lozinki za neophodnu i nesputanu eliminaciju. (…) Tek u domu kulture pretvorenom u logor i mučilište taj veličanstveni koncept doživljava svoje puno ostvarenje.
Pođemo li od toga da je okrutnost u mnogo većoj mjeri rezultat socijalnih nego karakteroloških uvjetovanosti, da ekspanzija svireposti vuče porijeklo od bolesnoga društva, a ne od bolesnih pojedinaca, konstrukt nacionalne kulture – ispostavljen kao kult o čijoj ultimativnosti i čistoći svi moramo brinuti – služi ponajprije proizvodnji konteksta koji legitimira nečovječnost.

 

Četvrtak 5. rujna

20.00: Trg Ivana Pavla II. / Mala loža

Dalmacija u njegovom oku: Knjiga o jugu, promocija

(sudjeluju: Jurica Pavičić, Emir Imamović Pirke, Katarina Luketić)
 

„Knjiga o jugu“ sastoji se od 23 eseja poredana na način da čine smislenu naraciju, pri čemu već u prvom eseju 'Mediteran: Soba bez pogleda' autor ističe razliku između žudnje i realiteta, predodžbi i činjenica. Pavičić tu povlači jasnu distinkciju između identiteta turističke destinacije i stvarnog identiteta mjesta, upozoravajući da je 'u mašti sjevera Mediteran mjesto od kojeg očekujete da otvori prozor hedonističkog, taktilnog ili – u najprizemnijem slučaju – alkoholnog oslobođenja'. No, izvan turizma, život je negdje drugdje. Dalmacija, kao i cijeli Mediteran, živi mučnu sezonsku dvostrukost, a ključno je pitanje na koji način autistična reprezentacija Dalmacije/Mediterana isključivo kao turističke destinacije u stvarnosti određuje i mijenja identitet prostora i život stanovništva. (…)


Katarina Luketić