Petak, 08.09.

Program trećeg dana 11. FALIŠ festivala

20:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):

Suvremene k(l)asne borbe;
predavanje Maje Breznik

Neke teorije prekarnosti tvrde da koncept najamnog rada ne odgovara modernim proizvodnim odnosima, a druge da je najamni rad samo privilegija razvijenog dijela svijeta, dok periferni globalni jug mora raditi u neslobodnim oblicima rada. No svi ti novi oblici rada samo su varijacije nadničarskog rada, slično kao što je kapitalizam dosad bio sposoban razviti brojne varijacije i tako odgovoriti na pritiske i prilike okoline. Ako to ne shvaćamo, posljedice mogu biti pogrešna analiza suvremenog kapitalizma i pogrešan politički odaziv. Zato ćemo se na predavanju upustiti u kritičko čitanje teorija prekarnosti i prikazati četiri koncepta važna za buduće analize onoga što opisno nazivamo prekarnošću: višak iskorištavanja, suiskorištavanje, klasni sastav i neslobodni najamni rad.

 

 

 21:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):

Bog na koljenima“;
predstavljanje knjige „Domovina slikana tamjanom“; sudjeluju: Zoran Grozdanov, Viktor Ivančić, Marko Vučetić; moderator: Branko Sekulić

„Grozdanov se svojim radovima (sve više) nameće kao jedan od vodećih hrvatskih teologa naglašava kako je ovom zbirkom tekstova želio odgovoriti prvenstveno na pitanje: kako misliti et(n)ičke, kulturne i nacionalne identitete iz teološke perspektive?“, napisao je Jaroslav Pecnik o knjizi „Domovina slikana tamjanom: teologija nacionalnog identiteta“. U vremenu sve snažnijeg religijskog populizma i nacionalizma, Grozdanov se poduhvatio neobrađenog područja – kako, kada i zašto je teologija i crkva na našim prostorima prihvatila nacionalizam, podržala ga i koje sve to ima veze s današnjim vjerskim zahtjevima za čistim moralnim i nacionalnim zajednicama? O ovim gorućim problemima hrvatskoga i ostalih društava na Zapadu, govorit će se na predstavljanju knjige o kojoj je fra Drago Bojić napisao: “Teologija ne može biti sluškinja nacije i države, nego slobodno i kritičko promišljanje o svim čovjekovim identitetima. Ukazujući na zablude teologa nacionalnog, Grozdanov istodobno daje smjernice za novu teološku misao.“

 

22:00 (Mala loža / Trg Ivana Pavla II):

Postkomunistička tranzicija—kraj jedne iluzije“:
predavanje Borisa Budena

Povijesni proces takozvane postkomunističke tranzicije u svojoj je biti otpočetka sveden na ideju dostizanja „zapada“. Zemlje, netom oslobođene komunističkog totalitarizma, dobile su jasnu zadaću da u svemu – u izgradnji političkog sistema zasnovanog na konceptu reprezentativne demokracije, institucionalizaciji zakonodavstva utemeljenog na individualnim slobodama i privatnom vlasništvu, uvođenju tržišne ekonomije i prilagođavanju ostalih sfera društva uključujući kulturu i umjetnost logici tržišta itd. – dostignu liberalno demokratski, kapitalistički „zapad“ i integriraju se u njegove strukture ekonomske i političke moći. 

Problem je da ni jedna od novih postjugoslavenskih država u zadnjih više od trideset godina nije u smislu ekonomskog razvoja ni počela dostizati „zapad“. U tom smislu sve su one gubitnici tranzicije i kako izgleda nikada neće ispuniti ovaj cilj. Zašto tranzicija nije uspjela? Što možemo naučiti iz tog promašaja? Što nakon njezine propasti?